Laboratorium analityczne

Kierownik - mgr Marta Telicka

Kadra laboratorium to: 7 magistrów, 15 techników analityki medycznej i 4 pielęgniarki.

Laboratorium wykonuje badania dla potrzeb pacjentów hospitalizowanych w systemie całodobowym oraz badania dla pacjentów leczonych ambulatoryjnie i zakładów niepublicznych na podstawie podpisanych stosownych umów.

Badania laboratoryjne wykonywane są w następujących pracowniach;
- biochemii klinicznej
- hematologicznej
- bakteriologicznej
- analityki ogólnej
- serologii
- pracowni prątka

Laboratorium wdrożyło system jakości usług medycznych.
 
Copyright by www.spzozhrubieszow.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. Foto - Michał Miścior