Kontakt


Z wybraną komórką organizacyjną można połączyć się wybierając numer centrali automatycznej
84 53 53 dodając na końcu numer wewnętrzny (np. 84 53 53 123).


Dyrekcja - sekretariat

- tel.: (84) 696 26 11, 696 26 12, 696 26 13 i 696 26 14
- tel. wew. 219
- e-mail: sekretariat@spzozhrubieszow.pl

Główny księgowy

- tel. (84) 696 25 34
- tel. wew. 310
- e-mail: ksiegowosc@spzozhrubieszow.pl

Dział służb pracowniczych

- tel. (84) 696 22 06
- tel. wew. 374, 376, 377
- e-mail: kadry@spzozhrubieszow.pl

Informatyk - inż. Artur Macheta

- tel. (84) 696 35 80
- tel. wew. 329
- e-mail: informatyk@spzozhrubieszow.pl

Dział eksploatacyjno - zaopatrzeniowy

- tel. (84) 696 32 51
- tel. wew. 207
- e-mail: zamowienia.publiczne@spzozhrubieszow.pl


Oddziały szpitalne
Administracja Szpitala
Przychodnia Rejonowa

Copyright by www.spzozhrubieszow.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. Foto - Michał Miścior