Blok operacyjny

Blokiem Operacyjnym kieruje Kierownik Bloku
dr n.med. Stanisław Dyndor

Pielęgniarka oddziałowa - mgr Ewa Smyk

Na Bloku Operacyjnym zatrudnionych jest 11 pielęgniarek instrumentariuszek. Personel Bloku Operacyjnego ściśle współpracuje z zespołem anestezjologów i pielęgniarek anestezjologicznych. Razem stanowią zespoły operacyjne.
Blok Operacyjny posiada 3 sale operacyjne. Blok operacyjny został całkowicie przebudowany i zmodernizowany oraz wyposażony w nowoczesny sprzęt operacyjny w 2013 roku. Wykonywane są tu zabiegi operacyjne w zakresie:
- chirurgii ogólnej
- zabiegi ortopedyczne
- chirurgii urologicznej
- ginekologii
- położnictwa

Blok posiada w swoim wyposażeniu m.in. laparoskop, histeroskop, cystoskop i artroskop.


Sale operacyjne
Copyright by www.spzozhrubieszow.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. Foto - Michał Miścior