Zalecenia dla pacjentów


GASTROSKOPIA – schemat przygotowania do badania

Informacje dotyczące przygotowania pacjenta
INFORMATOR

KOLONOSKOPIA - schemat przygotowania do badania

Informacje dotyczące przygotowania pacjenta
INFORMATOR

Copyright by www.spzozhrubieszow.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. Foto - Michał Miścior